Enlanzando Alternativas, 2008 (Peru)

Vrijdag 9 mei vond de officiële persconferentie plaats van Enlazando Alternativas. De organisatoren vertelden hoe het programma eruit zal zien, wat er in de dagen vooraf zoal aan activiteiten zijn en welke multinationals terecht staan tijdens het volkstribunaal dat van 13 tot en met 16 mei plaats zal vinden. Waar de vragen van de internationale pers vooral in gingen op de inhoud van het volkstribunaal en de multinationals die terecht zullen staan, toonde de nationale pers met name interesse in het al dan niet plaats vinden van demonstraties.

De persconferentie vond plaats in het historische gebouw van de CGTP (Confederación General de Foto´s van de persconferentieTrabajadores del Peru), de oudste en grootste vakbond van Peru en van oudsher centrum van sociale strijd in Peru, was afgeladen vol met zowel nationale als internationale pers.

Brid Brennan van Transnational Institute en medeorganisator van Enlazando Alternativas legde uit dat het doel van het volkstribunaal verder gaat dan het onder de aandacht brengen van de gevolgen van het neoliberale beleid voor de bevolking in Latijns Amerika. ‘De gevolgen van het economische beleid van de Europese Unie is ook voor de Europese bevolking in toenemende mate voelbaar. Het verdrag van Lissabon, dat op zeer ondemocratische wijze doorgedrukt dreigt te worden, is een verontrustende en veelzeggende ontwikkeling. Een belangrijke doelstelling van het volkstribunaal is dan ook om een dialoog te creëren tussen Europeanen en Latijns Amerikanen en de onderlinge banden te versterken om zo tot een gezamenlijke strijd te komen.’

Ook Claudia Torrelli bepleit in een vurig betoog de noodzaak van het volkstribunaal. ‘Het officiële betoog van de regeringsleiders gaat altijd over het belang van economische groei en de voordelen die het neoliberale beleid voor de bevolking van zowel Europa als Latijns Amerika heeft. Het volkstribunaal is bedoeld om aan te tonen dat dit door de regeringsleiders bejubelde beleid juist oorzaak is van systematische mensenrechtenschendingen. Door het organiseren van een volkstribunaal kunnen we de vele slachtoffers van het neoliberale beleid en bijbehorende mensenrechtenschendingen samenbrengen en een gezamenlijke stem geven’, aldus de Uruguayaanse afgevaardigde van het ‘Tribunal Permanente de los Pueblos’ (permanent volkstribunaal).

‘Op veel plekken wordt een lokale strijd gestreden tegen de wandaden van de multinationals. Al die lokale groepen kunnen samen een vuist maken en vanuit hun gezamenlijke problematiek, alternatieven formuleren.”
Het tribunaal is onderverdeeld in zes verschillende thema’s en meer dan 20 Europese multinationals zullen terecht staan. Een compleet overzicht van de verschillende thema’s en van de multinationals die terecht zullen staan is te vinden op de website van Enlazando Alternativas.

De aanwezige Peruaanse journalisten leken weinig interesse te hebben in het volkstribunaal, ondanks het feit dat een aantal van de zaken direct betrekking hebben op de Peruaanse bevolking. Hun aandacht ging vooral uit naar het al dan niet gewelddadige karakter van de slotmanifestatie en de vraag door wie het evenement gefinancierd wordt. ‘De Peruaanse pers speelt een grote rol in de negatieve beeldvorming van Enlazando Alternativas’, vertelt Yasser Gómez, oprichter en beheerder van de Peruaanse alternatieve nieuws website Mariategui in een interview met Noticias. ‘Het is typerend dat de afgevaardigden van de grote Peruaanse kranten alleen hamerden op de vorm van de slotmanifestatie van 16 mei. Ze wilden allemaal weten of er geweld gebruikt zou worden, of er demonstraties komen gedurende de officiële top en wat de rol van Evo Morales en Hugo Chavez is in de financiering en organisatie van de protesten. Het beleid van deze twee progressieve presidenten wordt stelselmatig bekritiseerd door de Peruaanse media. Zo leggen zij steevast een direct verband tussen de huidige stijgingen van de voedselprijzen en het nationaliseren van olie bedrijven in de buurlanden. Het feit dat beide presidenten aanwezig zullen zijn op de slotmanifestatie, sterkt de pers in hun idee dat zij een rol spelen in de organisatie en de financiering van het evenement.’

Miguel Palacín, één van de coördinators van Enlazando Alternativas, gaf duidelijk aan dat er geen gewelddadige demonstraties plaats zullen vinden. Ook maakte hij duidelijk dat de top op geen enkele manier gefinancierd wordt door welke overheid dan ook. De campagne van het criminaliseren van de sociale bewegingen en de protesten naar aanleiding van deze top tussen de EU en Latijns Amerika, vormt volgens Yasser onderdeel van een verdergaande strategie. In november dit jaar zal namelijk nog een top plaats vinden in Lima, een top die voor de Peruaanse regering een stuk belangrijker is, namelijk de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Dan zullen zowel bedrijven als regeringsleiders uit verschillende regio’s bij elkaar komen om over de onderlinge economische betrekkingen te praten. Ook president Bush zal hierbij aanwezig zijn en er worden nu al grote protesten verwacht. ‘De campagne van criminalisering van de sociale protesten en hiermee het legitimeren van het inzetten van geweld door de autoriteiten, zal de sociale bewegingen afschrikken, zo denkt de regering. De media helpt de regering door kritiekloos haar analyses over te nemen.’

Project together with Noticias
Vrije Keyser: camera, editing, interviews