Radio de Vrije Keijser audioarchief 1980 – 1998


digitaal mede mogelijk gemaakt door het Staatsarchief

1980 | 1981 | 1982 | 1981-1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | algemeen | ongedateerd


Radio de Vrije Keijser ongedateerd

Totaal 67 cassetes zonder preciese tijdsaanduiding (november 1998)

 

1 (BG GC11/195)
A : Jingle Binnenpret-feest a.s zaterdag vanaf 1 uur
2 (BG GC11/196)
A : Aktie op het Beursplein om 7.30 van blokkade van de parkeergarage van de Bijenkorf, georganiseerd door het platform Binnenstad autovrij. Politie treedt op met paarden.
Kant B: Scannerberichten i.v.m ontruiming van ?
3 (BG GC11/197)
A : Gesprek/diskussie in het Duits over boykot van Turkije, over wapenhandel van duitse bedrijven met Turkije en de gevolgen hiervan voor de koerden. Duits nieuwsbericht over demonstranten die met behulp van waterwerper van de weg worden gehaald, muziek, verder niks
4 (BG GC11/198)
A & B: radioverslag afgewisseld met muziek van manifestatie over vrije radio overal ter wereld o.a uit Sarajevo, voor Amsterdam radio 100,
5 (BG GC11/199)
A : Live Miz amir 27-1
A: Uitzending van Radio 100, engels interview over oorlog in joegoslavie en de achtergronden daarvan enj de perspectieven voor vrede een samenwerkingsverband tussen een joegoslavisch radiostation en radio 100.interview met live midis amir, een vredeorganisatie, over de oorlog in joegoslavie en waar ze mee bezig zijn.
8 Invasie Jingle deel 2 (BG GC11/200)
A en B Oproep voor Demo 16 maart als de V.S haar politiek niet staakt.
9 (BG GC11/201)
A : Info over het hoe en wat van kraak Gerard Doustr. 105 in de Pijp, sfeerbeschrijving, interview met mensen op straat, verslag knokpartij.
Kant B: Reportage over hoe het grondbedrijf geld bij de huurders wil weghalen.
10 (BG GC11/202)
A : VK 24 september info met iemand uit Berlijn over de anti-olympia campagne die ze daar houden.
Kant B: VK verslag kraak Spuistr 52
11 Begin jaren 80 (BG GC11/203)
A: Huurstakers Kattenburg, Dappenbuurt, Indische buurt, muziek, toespraak, sprekers tijdens rechtzaak i.v.m huurstakers, toespraak
Kant B: Opnames van de Vrije Keizer radio over het doorverwijzen van mensen door de sociale dienst naar het bureau voor rechtshulp, wijkcentrum, sociaal raadslieden omdat het de sociale dienst niet lukt om het iedereen uit te leggen
13 (BG GC11/204)
A : live popmuziek, met aan het einde fakkeltocht naar de aankomende kruisrakettenbasis in Hogerheide langs de kerk die dan uit gaat, Op kerstnacht?. Opnamen van fakkeltocht, waar we shall overcome(!) wordt gezongen, leuzen worden geroepen.
Kant B: Vervolg fakkeltocht interview met Korien en Karin over hun reis naar Engeland, naar Green Commom, vrouwenvredeskamp, over repressie apparaat, de sfeer, de akties, de relatie met het dorp in de buurt die zeer slecht is, arrestaties
14 (BG GC11/205)
A: Gesprek over het ontstaan van een anti-kernenergiegroep basisgroep in Dieren, dorpje in de buurt van Dodewaard over waar zij mee bezig zijn. Hoe zij aankijken tegen de diskussies die landelijk gevoerd worden over seksisme en over de materialen barrikade.
Kant B: Vervolg gesprek, toespraak over kernenergie, afval, oproep voor tekenen bezwaarschriften
15 Gunshot interview (BG GC11/206)
A: Interview met Gunshot een Britse Hiphop band, over hiphop, amerikaanse hiphop enz, muziek van hun
Kant B: “2 Vandaag” (TV2) over oproepen in NN om akties te voeren tijdens earth night ,een week van radikale milieu sabotage akties. o.a interview met NN redaktie.
Engelse reportage over de anti-M11 campagne, interviews met aktievoerders over tactieken, risico’s, reakties van lokale bevolking.
16 Kraak hoorspel (BG GC11/207)
A : Hoorspel over een groep die een huis gaat kraken, naar het spreekuur wat ze moeten doen om een huis te gaan kraken, de kraak, eigenaar komt langs en wordt weggejaagd.
Diskussie over media en alternatieve media en welke gaten er zijn voor een nieuw aktieblad en welke rol dat zou kunnen spelen.
Kant B: Interview met iemand die zoveel mogelijk naar kraken in de randstad gaat en dingen uitwisselt.
Interview met iemand over een bepaalde eigenaar(?) die zich vreemd gedraagd en waar het een en ander van gekraakt is, dat binnenkort ontruimd wordt en over hoe zij zich willen gaan verzetten.
18 Straatsburg (BG GC11/208)
A : Toespraken in het Duits, Frans en Engels, over europese motordemonstratie tegen de restricties die motorrijders krijgen. Nederlandse verslaggever verslaat het geheel met diverse interviews met motorrijders uit verschillende landen en muziek tussendoor.
Kant B: interview over demonstratie en de achterliggende motieven en daarna muziek
20 Anti-racisme demo 19?? naar Dokwerker (BG GC11/209)
A : Interview met iemand van vrouwen fietsenwerkplaats in Nijmegen, geschiedenis, huidige gang van zaken.
Kant B: Informatie over februaristaking, Verslag van demonstratie tegen racisme en fascisme startende op de Dam naar de Dokwerker, impressies, diverse leuzen enz. Ongeveer 3000 mensen.
21 Brussel bezetting (BG GC11/210)
A : Verslag protest bij aandeelhoudersvergadering Shell i.v.m hun aanwezigheid in Zuid-Afrika.
Telefonisch contact met bezetster in het europese parlement in Brussel. Zij legt uit waarom de bezetting gedaan is. Dat is als ondersteuning voor de strijd (o.a hongerstaking) die politieke gevangenen in Frankrijk en BRD voeren. Centrale eis is samenvoeging van alle politieke gevangenen.
Telefoontje met iemand over ontruiming van bezetting die met veel geweld gepaard is gegaan.
Teloongesprek met iemand van de regenboogfractie over wat hun standpunt is inzake politieke gevangenen.
Interview met bezetters over hun ervaringen
Kant B: Opnames van doven van vuur, wat er brandt is onduidelijk.
Verslag van vrouwendemonstratie tegen de afwijzing van Nederland van het asielverzoek van vier Chileense vrouwen dat afgewezen is, omdat verkrachting geen erkende vluchtgrond is. Muziek en vervolg verslag
26 (BG GC11/211)
A : gesprek met Harry van de vredeswinkel in Eindhoven over de arrestatie van Kees Koning en Mariette na het omzagen van een mast, interview met Duitser uit Berlijn over anti-fascisme demonstraties in Duitsland het afgelopen weekend
B: Uitzending van de Vrije Keizer: muziek:”fascisme is moord” verslag van anti-fascisme weekend in de Groote Weiver. Interview met iemand van de Groote Weiver, interview met iemand van de kringloopwinkel van de Groote Weiver, interview met vrouwen van anti-seksisme groep, interview met mensen die workshops geven tijdens anti-fascisme weekend, interview met mensen over anti-fascisme, interview met Assata.
28 (BG GC11/212)
A : Live-verslag van herkraak van Ostadestraat 44? Direkt daarna ontruimt. Opnames van lawaaidemonstratie, omdat 3 krakers opgepakt zijn als ze in gesprek proberen te komen met de wethouder van de stadsdeelraad om te laten weten waarom er niet ontruimt dient te worden. Telefonisch gesprek met kerel van deelraad over de toekomst voor het pand en de kans dat als de bewoners een plan ontwikkelen dit dan uitgevoerd zouden worden.
B: Live-opnamen van insprekers stadsdeelraad.
33 (BG GC11/213)
A : Nieuwsoverzicht in het Engels van alternatief amerikaans radio station
B: Leeg
35 Verslagje van mensen die op alarm afkomen van een kamp, interview met een aantal Palestijnen (BG GC11/214)
A : interview met een aantal over het hebben van een eigen Palestijnse staat, repressie
B: interview met bewoner van kamp dat aangevallen is door kolonisten
36 WBVA, aktie stopera, herdenking 8 december moorden (BG GC11/215)
A : Verslag van een aktie in de Stopera tegen de sluiting van WBVA interviews met aktievoerders. Live verslag van aanbieden van petitie tegen de 8 decembermoorden, bij de ambassade van Suriname.
B: Live-toespraken en verslag van aktie tegen het intrekken van de subsidie van de vaste kracht in de Tichel.
38 1 mei jingle, duur 1.03 minuten Nijmegen (BG GC11/216)
A : Jingle met Oproep voor demonstratie op 1 Mei om te demonstreren onder het motto stemmen eisen inspraak.
Opnames van Radio de Vrije Keizer met een poging om de gouverneur die verantwoordelijk is voor de komende executie van Mumia Ubu Jamal aan de telefoon te krijgen.
40 Zaterdag 12 februari Spoorlijn ECT & Kees 2 graden vredeskamp (BG GC11/217)
A : Live verslag van demonstratie tegen de golfoorlog en de medewerking van de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Amsterdam aan de golfoorlog en de munitieoverslag die plaatsvindt in het westelijk havengebied. Demonstratie eindigt in bezetting van spoorwegterrein waar de munitieoverslag plaatsvindt. Interview met Kees over op te zetten vredeskamp in het Midden Oosten. versneld live verslag van iets.
43 Section 28 Nieuwekerk, muziek!!! (BG GC11/218)
A : Live verslag van blokkade in Nederland in Nieuwekerk tegen section 28 in Engeland, verslag van smeris slaat blokeerders in elkaar ,arrestatie met geweld, marechausee en smeris te paard komen erbij. Binnen in de zaal legt een demonstrant de achtergronden van de aktie uit.
– Verslag van poging tot 5e herkraak van een pand aan de Ceintuurbaan. daarna muziek
B: Muziek
44 Antifascistische verzetstrijders Nederland (BG GC11/219)
A : radio interview van zaal 100 met iemand van bond Oud Verzetstrijders over het opkomend fascisme, de rol van de overheid hierin.
Bezetting van stadsherstel door stichting Medicametica, een stichting die op homeopatische wijze aidspatienten behandeld i.v.m de ontruiming van hun ruimte door stadsherstel. geluid van lawaaiaktie in de ruimte van stadsherstel dat gevestigd is in een kerkje en dat dus heel veel lawaai maakt, interview met smeris die een kijkje komt nemen.
B: vervolg aktie bij stadsherstel, smeris slaat mensen weg, einde bandje. Band van antifascisten +/- 18 minuten
50 Verbeelding en macht 1 (BG GC11/220)
A & B: Live opname over avond n.a.v uitkomen van boek (Titel: verbeelding en macht) over sociale bewegingen met vertegewoordigers van de nieuwe en oude sociale bewegingen zoals ze bestonden tijdens de jaren zestig en de jaren tachtig. Boek o.a. JW Duijvendak (’93)
51 Verbeelding en macht 2 (BG GC11/221)
52 Indianen (BG GC11/222)
A + B Geschiedenis van Indianen in Amerika, afgewisseld met muziek
Programma voor de Vrije Keyser (Historie) + Teg. Situatie 60 min. + Muziek
53 Bezetting Bijlmer 13 augustus (BG GC11/223)
A : Verklaring van gevangenen die ruimte in gevangenis bezet houden wordt voorgelezen. Solidariteitsverklaring van aktievoerders buiten met sociale en politieke gevangenen wordt voorgelezen. Interview met aktievoerder van de aktie buiten over het waarom van deze aktie en telefoongesprek met gevangene binnen.
54 Italië 2 (BG GC11/224)
A : Analyse van de situatie van linkse buitenparlementaire beweging in Italië en hoe die situatie zo geworden is. Moeilijk te verstaan omdat er geluid doorheen zit. Begin diskusie over ontwapening en veiligheid (waar?) , nog moeilijker te verstaan.
B: Vervolg diskussie over ontwapening.
57 Politieoptreden, gesprekken met politieambtenaren (BG GC11/225)
A : Kort interviews met politieagenten over hun baan afgewisseld met muziek.
B: Spaans
58 Staatsradio (BG GC11/226)
A : tekst op bandje “Clausule 28” Demo/Mani. Liedjes, leuzen en toespraak tegen clausule 28. Informatie over de gevolgen van clausule 28 voor potten en flikkers in Engeland.
Gesprek over het nieuwe blad dat voor Bluf! in de plaats komt (NN).
Aankondiging en verslag van aktie tegen anoniem dagvaarden in Amsterdam, aktie gaat naar de Stopera vanaf het JD Meierplein.
B: Delft Anti CP demo. Demonstratie tegen CP in Delft, waar de CP een krans wil gaan leggen nav een overval vijf jaar geleden op een cafe daar waar vijf mensen om het leven kwamen, de dader was van turkse afkomst. Kranslegging is verboden vanwege een eventuele dreiging voor de openbare orde. Interview met Delftse anti-fascist over het waarom er een tegen aktie is. Nabestaanden van slachtoffers van de overval zijn ook op demonstratie.
Oproep met iemand van de Arkstee uit Nijmegen die oproept voor geweldloze blokkade tijdens de ontruiming. Verslag wordt gemaakt voor de Vrije Keyzer Radio.
61 (BG GC11/227)
A : Prinsjesdag. Gezang en muziek, leuzen tegen apartheid, rascisme, zionisme en eis tot vrijlating arrestanten, uitspraak van rechtbank tegen verdachte van Rara gevangene.
Act over arbeidsongeschiktheidskeuringen en WAO, reportage over aktie van WAO-ers die aktie voeren bij arbeidsbureau over opzegging van het ILO verdrag
Verslag van aktie door FNV en ANJV, Rebel, ASVA waarbij alternatieve troonrede op gelezen wordt. Er wordt gedoken naar de schatkist waar deze inzit.
B: vervolg verslag alternatieve troonrede, onduidelijk gesprek, met andere geluiden er doorheen
64 (BG GC11/228)
A en B: “Forumdiskussie Iets Vrijers” copie Boekhandel de Rode Hond, independent groove Benfiet. Forumdiskussie aan de hand van stellingen over onafhankelijke muziek en media, moeilijk te verstaan door stemmen er doorheen. Den Haag
68 Sharp Skins Vrije Keyzer (BG GC11/229)
A : vervolg kant B:
B: Opnames van Vrije Keyzer over Sharp skins die teruggrijpen naar het oude skinhead idee uit 1969 dat bij Ska muziek hoorde en is een reaktie op Nazi-skinheads die overal van zich laten spreken, diskussie over wat de skinhead cultuur dan is, over uiterlijk, over antifascisme en hoe ze daar mee bezig zijn.
69 Jingle 27/5 dansnacht (BG GC11/230)
A : aankondiging van Spring-party van radio Patapoe in de Binnenpret in 27 Mei
70 Vrije Keyzer fietsdemo + Dongeren Mani (BG GC11/231)
A : Ooggetuige verslag van fietsdemonstratie tegen apartheid. Oproep om naar de blokkade van Shell te komen tegen apartheid. diverse interviews,
B: Geluid van lawaaidemonstratie(?)
71 (BG GC11/232)
A : Interview door iemand van Patapoe met iemand van Stadsradio Arnhem over het uit de lucht halen van de zender. Van alles door elkaar.
B: Red Ribbon + Welcome axie. Engelse opnames van organisatie die onderzoek naar AIDS waar geld voor nodig is, diskussie over poster die gemaakt is op conferentie.
72 (BG GC11/233)
A en B: Reportage over manifestatie van motorrijders in Straatsburg
73 (BG GC11/234)
A en B: Pastoors/Brazillie. Reportage over aktie van sympathisanten van hongerstakers van accion directe uit Frankrijk en van de RAF in Duitsland.
Interview met iemand van een band uit Brazillie, die hier in Europa is om een plaat op te nemen, verteld over Brazillie
74 Amicales (BG GC11/235)
A en B: Vage mix van muziek en uitspraken over Amicales, een mantelorganisatie van de Marokkaanse geheime dienst. Interview over amicales
75 (BG GC11/236)
A en B: Sjon, Rode Plein, de Dag tekst van muziek zit erbij. Muziek
76 (BG GC11/237)
A : Vlaams Blok reportage Humanistisch verbond
A: Journaalbericht over rellen tussen studenten en ME in Den Haag n.a.v uit de hand gelopen demonstratie van studenten.
Interview met Vlaams Blok leider over hun politieke eisen en hoe die over genomen worden door de lokale politiek. Liberaal aan het woord die eisen van Vlaams Blok overnemen. Gestoord door andere muziek en niet te volgen. Vermoedelijk Radio 1
B: Navaho Indianen factor 5. Reportage over Navaho Indianen. Over de kolonisatie van de Navarro Indianen. Ook gestoord en daarom slecht te volgen. Vermoedelijk Radio 1
77 (BG GC11/238)
A : Atlantische Commissie, Woensdrecht. Vrije Keyzer, Verslag van forum van Atlantische commissie die voor plaatsing van kruisraketten zijn en die afgelopen donderdag in Woensdrecht bij elkaar zijn geweest. Er namen veel mensen van het oud strijders legioen deel aan het forum. Opnames van deze conferentie, afgewisseld met muziek
B: Politiek in Italie. Muziek, interview over achtergrond over hoge gevangenisstraffen die linkse mensen in Italie gekregen hebben. Ze worden beschuldigd van terrorisme.
78 Lawaaidemo Hoofd Bureau, touries Rembrand Square (BG GC11/239)
A : Allerlei aankondigingen, Touries op Rembrandt plein, geluid van lawaai demonstratie.
80 (BG GC11/240)
A : Interview met Nick over waarom hij akties voert in Woensdrecht en wat voor akties hij voert. Interviews met smeris over opruimen tentenkamp. B: Leeg
81 Live radio Patapoe (BG GC11/241)
A : Live opnames van radio Patapoe de opening van autonoom potten en flikkercafe Sissy met live opnames van Fifi l’amour en panty boy, gestoord door andere radio zender. Interview dat erg moeilijk te verstaan is over aktietoer door Duitsland.
B: “Tuntenterrortour, programma van Meindert. Vervolg verslag van tour, redelijk te verstaan.
82 (BG GC11/242)
A en B: Vervolg forum diskussie. Iets Vrijers Diskussie nav van stellingen over alternatieve onafhankelijke organisaties.
83 (BG GC11/243)
A en B: “Mani RAF hongerstaking”. Voorgelezen verklaringen van Landelijk Anarchistisch Overleg naar aanleiding van 10e hongerstaking in de BRD van politieke gevangenen.
84 (BG GC11/244)
A en B: Twente interview afscheid UCN direkteur. A: Column over Twentse economie, Interview met UCN direkteur over kernenergie en de protesten ertegen
85 “Gesprek met Evelyn op stoep Woensdrecht gemeenteraad” (BG GC11/245)
A : gezang over vrede, interview met inwoner van Hogerheide over ontruiming van vredesaktiekamp in Woensdrecht.
B: Gesprek Saskia + LB. Gesprek tussen smeris en aktievoerders, aanleiding is dat de smeris met rotjes heeft gegooid.
86 Radio Corazon (BG GC11/246)
A : Verslag van het opbouwen van een brandende barrikade die gebouwd wordt in de Kinkerstraat, ME ruimt barrikade op de Stadhouderskade.
87 Tilos: Radio (BG GC11/247)
A en B: programma van Hongaarse kraak radio piraat, meestal in Hongaars af en toe Engels. (In 1991 vond er een europese solidariteitskampagne plaats, omdat de Hongaarse overheid deze radio wil verbieden, de Vrije Keyzer deed aan deze campagne mee)
91 “Hoger beroep Rene Mani” (BG GC11/248)
A : Engelse tekst over repressie van de staat in Nederland n.a.v het in de brand steken van Shell stations geplaatst in een internationaal kader, daarna muziek, lezing van Rene ? over vastzitten en hoe hij het vastzitten in de bajes ervaart. Rara.
Lezing in Duits over politieke gevangenen, daarna vertaald in Nederlands, (Bandje loopt te snel)
98 “Lenin in gesprek met Emma Goldman” (BG GC11/249)
A : Muziek,rock: Voorgelezen verhaal met meerdere mensen over gespek tussen Lenin en Emma Goldman
B: Diskussie over de heroprichting van de vrije socialist en over de betekenis van anarchisme nu en hoe het beter in de aktualiteit zou kunnen worden gepast en of de vrije socialist hier iets aan bij zou kunnen dragen.
99 Vrankrijk 1 sept de, Bouwe Olij (Van Ostadestraat 47, 4-9) (BG GC11/250)
A : Interview over opstootjes rond Vrankrijk zaterdagavond laat tussen krakers en Antilliaanse en Marokaanse diskojongeren die Vrankrijk aanvallen. Er circuleert een pamflet waarin opgeroepen wordt Vrankrijk aan te vallen. Interview gaat over waarom dit gebeurt en hoe de smeris reageert.
Live verslag van kraak van Ostadestraat 47 (4-9) Gesprek tussen krakers en smeris die denkt dat er sprake is van lokaalvredebreuk.
101 Jingle Boelgakov Easy Cue (BG GC11/251)
A en B: Jingle van Boelgakov, kraakpand op de Prinsengracht 491 wijst de uitkoopsom van GW Bakker af, nieuwe kroeg geopent op maandag en dinsdag en vrijdag de dertiende feest.
104 Ooz-mix (samples) (BG GC11/252)
A : Allerlei geluiden door elkaar heen met op de achtergrond gedicht (Diana Ozon?)
B: muziek met moeilijk te verstaan gedicht er doorheen (Diana Ozon) op het einde tekst huize Chaos 40 punks boven elkaar, Punk is Dead. Stukjes tekst uit kraker Jack.
106 BG3 Jingle (BG GC11/253)
A : Informatie over patriot raket, de golfoorlog en de rampzalige gevolgen daarvan voor het milieu in het engels
B: Jingle van de nieuwe bewoners van BG3 gelegen tussen Crea en het Atrium die een infocafe aan het openen zijn en een oproep om spullen te brengen.
108 (BG GC11/254)
A : Arkstee ontruimingsjingle. Jingle over ontruiming van Arkstee in Nijmegen, waar ontruimd wordt voor een luxe hotel. Oproep om mee te doen aan een aktie tijdens en tegen de komende ontruiming.
B: Duende Reutel. Jingle van Radio Duende over uitzendtijden en op welke frequentie ze te ontvangen zijn.
109 Heineken uit Birma (BG GC11/255)
A : Live-verslag van aktie bij aandeelhoudersvergadering bij de Heineken bouwerij naar aanleiding van de investeringen die Heineken wil gaan doen in Birma. Met muziek van Beer is murder.
110 (BG GC11/256)
A : “Upright Citizens”. Live geluid van demonstratie tegen fascisme in Duitsland met stukje toespraak, muziek B: “Potsdam”. Interview met iemand uit Potsdam over kraken daar wanneer dat begonnen is en de situatie daar.
115 1000 bommen en granaten jingle (BG GC11/257)
A en B: Aankondiging voor een internationaal anarchistisch Do It Yourself festival 100 1000 bommen en granaten.
117 Volkspetitionement (BG GC11/258)
A :stukje Duitse radio, live opnamen van toespraken in Woensdrecht over het waarom van een volkspetitionement van het comite kruisraketten nee,nederlandstalige protestmuziek, bandje wordt gestoord,
B: radioreportage in Woensdrecht de week voorafgaand aan de opening van het huisje van atoomvrijstaat, muziek, geluiden van demonstratie, interview bij het vredes aktie kamp in Woensdrecht over of ze nu doorgaan met aktievoeren nu het besluit er ligt om tot bouw van kruisraketten over te gaan. Geluiden van een aktie
118 (BG GC11/259)
A en B: zaterdagavond uitzending van movement op radio Patapoe met reportage en interviews over congres van de Wereldbank en het IMF en de akties en demonstraties die daar tegen georganiseerd zijn, tegelijkertijd werd er ook een tegencongres georganiseerd.
50 jaar WB/IMF is teveel dan movement (Patapoe). Verslag uit Madrid eind sept/begin okt.Van de Keyzer movement za 18-20, 97.3 FM!
119 (BG GC11/260)
Picketline 8 April v/d Helststraat